Logotypy

Basic
                        • 2 propozycje logotypu
                        • 2 modyfikacje
                        • 5 poprawek projektu
                        • logo w wybranych formatach
500 zł
Premium
                        • 4 propozycje logotypu
                        • 2 modyfikacje
                        • 5 poprawek projektu
                        • logo w wybranych formatach
650 zł
VIP
                        • 6 propozycji logotypu
                        • 2 modyfikacje
                        • 8 poprawek projektu
                        • logo w wybranych formatach
800 zł

                      Poprawka oznacza dopracowanie projektu, na przykład
                       zmianę układu graficznego, dopisanie tekstu / korektę,
                       czy zmianę koloru.
                      Modyfikacja to częściowa zmiana koncepcji projektu.
                       Każda kolejna modyfikacja to koszt 50 zł.

Pozostałe Kategorie

Logo i identyfikacja wizualna
                        • Projekt graficzny logotypu - od 500 zł
                        • Projekt identyfikacji wizualnej 
                           (logotyp, paleta kolorów, wizytówki, nośniki
                            reklamowe) - od 1000 zł
                        • Projekt księgi znaku - od 200 zł
Materiały firmowe
                        • Projekt wizytówki jednostronnej - 60 zł
                        • Projekt wizytówki dwustronnej - 100 zł
                        • Projekt ulotki jednostronnej - 80 zł
                        • Projekt ulotki dwustronnej - 120 zł
                        • Projekt plakatu - 80 zł
Projekty internetowe
                        • Projekt strony WWW - od 200 zł
                        • Projekt grafiki na Social Media - 40 zł
                        • Projekt baneru na stronę - 50 zł
                        • Projekt reklamy internetowej - od 100 zł
Inne
                        • Fotomontaż / wizualizacja - od 50 zł
                        • Projekt opakowania - od 150 zł
                        • Projekt menu - od 100 zł
                        • Projekty do sublimacji - od 30 zł 
                 
Godzina pracy grafika - 50 zł
(także w przypadku rezygnacji z projektu)

Ceny przedstawione wyżej są umowne.
Projekty graficzne wyceniam indywidualnie, biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby klienta, 
czas wykonania projektu, oraz liczbę poprawek.
Back to Top